herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej godzi w interesy samorządów. Konwent Marszałków Województw RP apeluje o jego wycofanie i przystąpienie we współpracy z ekspertami oraz środowiskiem geologów do opracowania nowego dokumentu.

 

 

Marszałkowie województw wnioskują o wprowadzenie nowych zapisów do obowiązującej ustawy o działalności leczniczej. Proponowana zmiana w sposób systemowy ma umożliwić przystępowanie publicznym uczelniom medycznym do spółek kapitałowych wykonujących działalność leczniczą. Prośba zostanie przedstawiona ministrowi zdrowia.

 

 

Niepokojące sygnały dotyczące przyszłości ośrodków adopcyjnych oraz świadczeń rodzinnych, m.in. 500 +, są jednym z najważniejszych tematów konwentu Marszałków Województw w Kołobrzegu. Żaden samorząd województwa w Polsce nie ma zapewnionego finansowania ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej. Marszałkowie Województw po raz kolejny apelują do rządu o zwiększenie środków. Domagają się też zmiany systemu planowania i przekazywania środków na zadania ustawowe w taki sposób, by umożliwić zgodne z prawem, efektywne i terminowe podejmowanie działań przez samorządy.

 

Dziś, podczas Konwentu Marszałów w Kołobrzegu otrzymaliśmy miękkie, ustne zapewnienie ze strony ministra dotyczące ustabilizowania napiętej sytuacji. Stanowisko musimy jednak podjąć. Życzymy sobie, by jak najszybciej zdezaktualizowało się – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Konwent Marszałków w kolejnym z przyjętych stanowisk wystąpił o podjęcie czynności zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Zmiany mają wyeliminować dualizm, który pojawia się w przypadkach inwestycji drogowych w miastach na prawa powiatu, przez które przebiegają drogi krajowe albo drogi wojewódzkie.

 


Spis społeczny planowany w Unii Europejskiej w roku 2021 to idealna okazja do zacieśniania współpracy pomiędzy statystyką publiczną i samorządami. Metodologia zbieranych informacji jak i ich zakres może służyć do rozwoju gospodarczego i społecznego regionów. Regiony mogą przedstawić zakres tematyczny, który znajdzie się wśród pytań stawianych w spisie społecznym. Tak daleko idąca deklaracja padła z ust prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Dominika Rozkurta.


- Przygotowując spis musimy się zdecydować na sposób jego przeprowadzenia, od tego będą zależały wyniki regionów. Przygotowaliśmy proces konsultacji społecznych, proszę o wypełnienie ankiety przez państwa pracowników, wskazanie potrzeb informacyjnych. Te mogą zależeć od przepisów prawnych i od tematyki zainteresowania. – wyjaśniał Rozkurt.