herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Bez aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych prowadzenie inwestycji prowadzenie inwestycji niezbędnych do wypełnienia dyrektywy unijnej w tej kwestii do roku 2021 może być znacznie utrudnione. Obradujący w Kołobrzegu Konwent Marszałków Województw RP apeluje o jak najszybszą aktualizację KPOŚK. Musi być ona zbieżna z tzw. Master Planem, by móc pozyskiwać fundusze pomocowe. - Prace opóźniały się na poziomie krajowym, a jesteśmy pod pręgierzem opinii publicznej. Stanowisko pokazuje pewien problem i stan faktyczny. – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

 

 

 

Budowa Domu Polskiego i Dialogu Europejskiego we Lwowie, to wyzwanie, do udziału w którym zachęcał marszałków województw Longin Komołowski w imieniu Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Stowarzyszenie istnieje od 1990 roku i  zajmuje się budową wspólnoty Polaków na całym świecie. W praktyce praca stowarzyszenia wspiera naukę języka polskiego, działania na rzecz kultury polskiej, pomaga w powoływaniu przedszkoli polskich itp

Problematyka systemu ochrony zdrowia i planowane zmiany w tym zakresie były pierwszym tematem, który poruszono podczas Konwentu Marszałków w Kołobrzegu. Założenia Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedstawił Piotr Gryza, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Mówił o stopniach, jakie zostaną przypisane poszczególnym szpitalom i roli marszałków w zmieniającej się rzeczywistości. Podkreślił, że z punktu widzenia Ministerstwa samorządy powinny dążyć do konsolidowania podległych sobie szpitali, ponieważ zwiększy to ich efektywność.

Zwiększenie rządowej dotacji na realizowanie przez samorządy zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i na prowadzenie ośrodków adopcyjnych będzie – zapewnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk. Kiedy - pytają marszałkowie, bo konkretne daty nie padły.

To już ostatnie trzy uderzenia laską marszałkowską marszałków na Pomorzu Zachodnim. W Kołobrzegu rozpoczęły się obrady III Konwentu Marszałków Województw RP. Tym razem wśród głównych tematów będą m.in. kwestie nowelizacji ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej oraz realizacji przez samorządy zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.


- Rozpoczęliśmy trzecie obrady Konwentu na Pomorzu Zachodnich, mówię to nie bez żalu, gdyż są ostatnie. Przejęliśmy laskę marszałkowską ze Śląska, a jutro przekażemy ją na południe. Wraca do Małopolski. Wierzę, że Pan Marszałek Krupa będzie nam dostarczał wielu inspiracji do merytorycznej dyskusji – przywitał uczestników Konwentu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.