herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Konwent Marszałków RP zwraca się do rządu o przyjęcie Krajowego Programu Rewitalizacji Środowisk Popegeerowskich. Zaznacza, że tylko podjęcie systemowych i ponadregionalnych działań może przynieść oczekiwane efekty.

Marszałkowie uważają, że do pokonania barier rozwojowych terenów popegeerowskich, takich jak: niski poziom kapitału społecznego, poczucie krzywdy i niesprawiedliwości czy izolacja, potrzebna jest pomoc ze strony rządu. Do tej pory podejmowane lokalnie działania rewitalizacyjne nie przyniosły odpowiednich rezultatów, ponieważ samorządy nie posiadały odpowiednich narzędzi.

Konwent zwraca się do rządu o przyjęcie Krajowego Programu Rewitalizacji Środowisk Popegeerowskich i jednocześnie zaznacza, że zaniechanie przyjęcia takiego programu doprowadzi do nieodwracalnych zmian w kapitale społecznym, a tym samym – do obniżenia konkurencyjności części regionów, w których występują znaczące zidentyfikowane problemy w powyższym zakresie i zmniejszenia szans rozwojowych znaczącej części Polski.

Konwent Marszałków RP widzi możliwość realnej współpracy z PFRON w realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, polegające na uzyskaniu możliwości dodatkowego źródła finansowania wkładu własnego. Zaznacza jednak, że wątpliwości budzą zaproponowane kwestie formalno-prawne.

Marszałkowie proponują, aby w programie współpracy z PFRON wprowadzono procedury analogiczne do stosowanych przy współfinansowaniu wkładów własnych do projektów ze środków Funduszu Pracy, subwencji oświatowych lub innych źródeł środków publicznych.

Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, że właściwy dialog społeczny jest fundamentem zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju. Sprzeciwia się przekazaniu Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego wojewodom. Zaznacza, że głównym i jedynym mankamentem jest obecny sposób finansowania WRDS-ów.


Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, za których funkcjonowanie odpowiadają marszałkowie zastąpiły wojewódzkie komisje dialogu społecznego działające przy wojewodach. Była to realizacja postulatu partnerów społecznych, mającego na celu uniezależnienie instytucji dialogu społecznego od administracji rządowej.

Jak dzięki środkom unijnym zmienia się polska wieś i jak będzie się zmieniała po roku 2020? Problematyka obszarów wiejskich rozpoczęła obrady Konwentu Marszałków RP. Dyskusja była również okazją do omówienia miejsca polskiej wsi w rządowym Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Setki kilometrów dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są najbardziej widocznymi obszarami, gdzie w poprzednich latach trafiły środki dla polskiej wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to dla większości regionów wciąż wyzwania związane z budową infrastruktury i kapitału społecznego.

- Ta perspektywa rozpoczęła się na Pomorzu Zachodnim od konkursu na budowę i modernizację dróg lokalnych. Otrzymaliśmy 184 wnioski, podpisaliśmy 102 umowy na ponad 90 mln zł. Już podczas przetargów widzieliśmy, że pojawiają się oszczędności. Jednak pomimo wielu prób i apelów do strony rządowej, nie mogliśmy stworzyć listy rezerwowej -wyjaśniał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Wyzwania związane z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, spuścizna po PGR-ach, kształtowanie polityki sportowej i krajobraz samorządowo-gospodarczy po ustawie o OZE zdominują obrady II Konwentu Marszałków RP w Luboradzy (gm. Barwice). Dziś pierwszy dzień obrad. Spotkanie otworzył Olgierd Geblewicz, marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, które przewodniczy konwentowi.

 

- Przewodniczenie konwentom, to dla nas ogromny zaszczyt. Cieszymy, że w tym półroczu możemy organizować nasze spotkania. Niestety, będziemy prowadzić dyskusje bez udziału strony rządowej, co stwierdzam z dużą przykrością. Chciałbym, abyśmy wrócili do modelu współpracy, który wcześniej była normą. Mamy wprawdzie dyskutować o problemach województw, ale chcemy to robić wspólnie, bo przecież to rząd i parlamentarzyści wyznaczają ramy naszego działania. Jako samorządowcy jesteśmy wciąż otwarci na dialog. Dotychczas udało nam się zdziałać wiele dobrego, stąd brak dialogu jest niezrozumiały i niepokoi. Oby był to stan przejściowy – podkreślał marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.