herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Izabella Byszewska podczas II dnia posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP podsumowała dotychczasową współpracę z regionami w ramach promocji  producentów produktów tradycyjnych i regionalnych oraz zaproponowała wzmocnienie dotychczasowych działań. – To nasz obowiązek, aby chronić i wspierać wytwórców produktów tradycyjnych i regionalnych, którzy  przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionów – mówiła prezes PIPRiL podczas prezentacji.

Trudna sytuacja w psychiatrii była jednym z tematów drugiego dnia samorządowego szczytu w Szczecinie. Samorządy Województw RP zwracały uwagę, iż szczególnie niedoszacowane są świadczenia związane ze stacjonarną opieką psychiatryczną.

 

 

Marszałkowie Województw RP pochylili się nad sytuacją kadr medycznych. Szefowie polskich regionów zaniepokojeni obecną sytuacją pielęgniarek i położnych, przyjęli kolejne stanowisko „zdrowotne” - W obliczu narastających konfliktów pomiędzy partnerami społecznymi, których skutkiem mogą być strajki wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia, dostrzegamy konieczność podjęcia natychmiastowych działań mających na celu uporządkowanie systemu wynagradzania - argumentowali.

 

 

- Wysokość obecnie obowiązujących umów kontraktowych pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie i jest niedoszacowana - alarmowali podczas drugiego dnia samorządowego szczytu w Szczecinie marszałkowie województw. - Biorąc pod uwagę, że koszty udzielania świadczeń (leki, media) corocznie ulegają zwiększeniu, w drastyczny sposób powodują zmniejszanie przychodu jednostek. Wpływ na powyższe mają również wartość punktu oraz niska wycena świadczeń, które są nieadekwatne do faktycznie ponoszonych kosztów przez świadczeniodawców. Brak systematycznego, dostosowanego do realiów i potrzeb wzrostu kontraktów i wynikające bezpośrednio z tego faktu niewykorzystanie potencjału jednostek ochrony zdrowia, powodują przede wszystkim wydłużanie się listy oczekujących na świadczenia planowe oraz zwiększanie okresu oczekiwania – czytamy w dalszej części stanowiska przyjętego przez Konwent.

 

 

Zwiększającemu się deficytowi kadry medycznej w Polsce poświęcono część obrad drugiego dnia Konwentu Marszałków Województw RP w Szczecinie. W tej sprawie szefowie polskich regionów przyjęli kolejne stanowisko wskazując, że w obecnych realiach systemu ochrony zdrowia w Polsce będzie to jeden z głównych problemów tej sfery.