herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Efektywne wykorzystywanie informacji z sektora publicznego może służyć rozwojowi gospodarczemu, społecznemu, ale i samym samorządom. Ponowne wykorzystywanie opracowanych już danych to zwiększenie efektywności na każdym szczeblu. Dziś, raz przekazywana informacja zazwyczaj ginie, a mogłaby służyć przedsiębiorcom, mieszkańcom czy innym podmiotom administracji.


- Połączenie informacji na temat zdawalność matury wraz informacjami o stopniu przestępczości na danym obszarze, może dać sporo informacji naszym mieszkańcom, gdzie warto się osiedlać. – rozpoczął obrazowym przykładem dr inż. Maciej Możejewski z Instytutu Otwartego społeczeństwa, który wskazywał, że zbudowanie spójnego systemu usprawni wiele dziedzin życia.

 

Usprawniły i ułatwiły wdrażanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, teraz czeka je wygaszenie. Tak marszałkowie województw odbierają zredukowanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości budżetów Regionalnych Instytucji Finansujących do zaledwie 10% i pytają jak w regionach  rozliczyć i skontrolować wdrażanie POIG?

 

 

Zarezerwowane w regionach środki na modernizację infrastruktury kolejowej czekają a spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiada, że po pieniądze sięgnie dopiero w 2019 r. Marszałkowie apelują, że sytuacja grozi utratą środków i chcą by rząd przyspieszyli prace nad projektami, które są powszechnie znane.

 

 

Opóźnienia w przyjmowaniu Krajowego Programu Gospodarowania Odpadami, a co za tym idzie brak uchwalenia takich dokumentów na szczeblu regionalnych uniemożliwia staranie się o środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 samorządy województw. Dotyczy to inicjatyw związanych z adaptacją do zmian klimatu. Instytucją wdrażającą to działanie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Małe gospodarstwa pasieczne, często przekazywane z pokolenia na pokolenie, wymagają systemowego wsparcia. Marszałkowie Województw zaznaczają, że współczesne pszczelarstwo musi sprostać czynnikom, na które często nie ma wpływu, z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i środowiskowych. Ważny jest też rachunek ekonomiczny i opłacalność produkcji. Samorządy Województw zwracają uwagę, że obecna pomoc udzielana sektorowi pszczelarskiemu wydaje się być niewystarczająca dla rozwoju tej gałęzi rolnictwa. Wspiera się jedynie rynek produktów pszczelich, a nie pszczelarstwo w ogóle.

 

Nie tylko Pomorze Zachodnie to region określany jako miodem płynący. Pszczelarstwo to często część regionalnych tradycji i ekogospodarki, dlatego zasługuje na systemowe wsparcie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.