herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Konwent Marszałków Województw RP przyjął stanowisko dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia. To jedna z 7 kwestii, jaką zajmowali się drugiego dnia uczestnicy samorządowego szczytu na Pomorzu Zachodnim.

 

 

Jest jeszcze szansa na wprowadzenie dobrych zapisów dla najmłodszych mieszkańców regionów. Konwent Marszałków wskazuje luki w nowelizowanych ustawach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy społecznej, oraz o samorządzie gminnym. Dosłownie dzięki kilku zapisom, będzie można uratować przed zamknięciem placówki opiekuńczo – terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 

 

Mimo, że kultura i dziedzictwo narodowe należą do sfer działalności administracji publicznej o charakterze obowiązkowym, to w kwestii zwolnienia z opłat skarbowych, już nie są traktowane tak jak ochrona zdrowia, nauka, szkolnictwo czy oświata pozaszkolna. Samorządy chcą więc zwolnienia instytucji kultury z obowiązku opłaty skarbowej

 

 

Samorządy chcą być partnerem w podejmowaniu decyzji o zmianie systemu ochrony zdrowia – to najsilniejszy głos samorządowców, który wybrzmiał podczas debaty „Zmiany systemowe w ochronie zdrowia i ich wpływ na jednostki samorządu terytorialnego”, zorganizowanej przez dziennik „Rzeczpospolita” w ramach cyklu Życie Regionów.

 

 

Od końca 2015 r. samorządy województw kierowały na ręce Ministerstwa Środowiska prośby o przyspieszenie prac nad Krajowym planem gospodarki odpadami. Dokumentu cały czas nie ma, a czekające na niego samorządy nie mogą wywiązać się z aktualizacji i uchwalenia planów gospodarki odpadami na szczeblu wojewódzkim.