herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Mamy obecnie dziurę legislacyjną i zwracamy się do ministerstwa z prośbą o regulację prawną tego problemu – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz. Czy instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych działają prawidłowo? Takie wątpliwości już od dłuższego czasu mają samorządy. Chodzi zarówno o organy wydające poszczególne pozwolenia środowiskowe, jak i te prowadzące takie instalacje. Ich zdaniem brak przepisów może wyeliminować z systemu gospodarki odpadami nowoczesne instalacje.

 

 

Realizacja założeń projektu nowelizacji Prawa łowieckiego do 31 marca 2017 r. jest nierealne, a na dodatek budzi wątpliwości co do zasadności konieczności ich realizacji. Marszałkowie Województw RP przyjęli stanowisko w którym po raz kolejny negatywnie odnoszą się do proponowanych przez Ministerstwo Środowiska zmian.

 

Brak odpowiednich rozporządzeń wykonawczych powoduje wstrzymanie wdrażania wybranych Lokalnych Strategii Rozwoju, tym samym zagrożone jest osiągnięcie zakładanych wskaźników, dotyczących wykorzystania środków finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 – apelowali w zakresie Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 Marszałkowie Województw RP.

 

Zniesienie przepisów dot. ochrony drzew i zakrzewień na szczeblu krajowym i przeniesienie ich na szczebel lokalny będzie oznaczało zniesienie obowiązku uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew na znacznym obszarze kraju – apelują Marszałkowie Województw RP.

 

Zapotrzebowanie na środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 znacznie przekracza limity w ramach działania. Taka sytuacja miała już miejsce chociażby przy ocenie wniosków na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Zdaniem Marszałków Województw niezbędne jest więc stworzenie tzw. listy rezerwowych.