herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Jak dzięki środkom unijnym zmienia się polska wieś i jak będzie się zmieniała po roku 2020? Problematyka obszarów wiejskich rozpoczęła obrady Konwentu Marszałków RP. Dyskusja była również okazją do omówienia miejsca polskiej wsi w rządowym Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Setki kilometrów dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są najbardziej widocznymi obszarami, gdzie w poprzednich latach trafiły środki dla polskiej wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to dla większości regionów wciąż wyzwania związane z budową infrastruktury i kapitału społecznego.

- Ta perspektywa rozpoczęła się na Pomorzu Zachodnim od konkursu na budowę i modernizację dróg lokalnych. Otrzymaliśmy 184 wnioski, podpisaliśmy 102 umowy na ponad 90 mln zł. Już podczas przetargów widzieliśmy, że pojawiają się oszczędności. Jednak pomimo wielu prób i apelów do strony rządowej, nie mogliśmy stworzyć listy rezerwowej -wyjaśniał Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.


Jarosław Rzepa wskazywał, że pomoc w ramach programu Leader niestety nie obejmie całego kraju, a środki na ten cel powinny być zwiększone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marszałkowie nie kryli zaniepokojenia możliwością odebrania samorządom nadzoru nad Lokalnymi Grupami Działania. Sami zainteresowani nie ukrywali, że dotychczasowa współpraca z regionami przebiega bardzo dobrze.

- Dziękuję za inicjatywę Konwentu Marszałków o środki dla programu LEADER. Proszę, by ta atencja pozostała na niezmienionym poziomie. Życzę Państwu, by obecna perspektywa skończyła się z takimi sukcesami jak poprzednia. Proszę, byście cały czas widzieli nas jako partnerów - powiedział Starosta Choszczeński i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Pojezierza" Adam Andriaszkiewicz.

Regiony mają świadomość, że obecna perspektywa jest ostatnią, która przyniesie tak wielkie środki. Według przewidywań po 2020 roku wciąż potrzebne będzie wspieranie infrastruktury drogowej, a także wzmocnienie partnerstw lokalnych oraz inicjatywy LEADER. Rozpoczęcie tej dyskusji już dziś ma pozwolić na dobre przygotowanie się do debaty w Brukseli. Samorządowcy są świadomi, że kształt przyszłego wsparcia dla wsi w znacznym stopniu będzie oparty o zapisy Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak wskazywała dr hab. Monika Stanny z Polskiej Akademii Nauk  rozwój obszarów wiejskich nie został w tym dokumencie dość dobrze opisany.

- Strategia nie ma wyznaczonych priorytetów. Państwo je widzicie. Inwestowanie w drogi - jestem na tak, ale dorzucam do tego transport publiczny. Zbudowaliśmy wiele kilometrów autostrad, ale jak dojechać do gminy, która jest daleko od szosy? Najsłabsza dostępność przestrzenna jest m.in na styku Pomorza Zachodniego i Pomorza oraz na obrzeżach woj. mazowieckiego - mówiła Monika Stanny.

Monika Stanny wskazywała, że dynamiką rozwoju obszarów wiejskich rządzą migracje i demografia, a niezwykle istotne są inwestycje w proces dezagraryzacji, czyli tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. Bez tego nie uda się rewitalizować obszarów wiejskich. - Samorządy nie mają tyle pieniędzy, żeby dopłacić do transportu, ale niewidzialna ręka rynku działa raz lepiej, raz gorzej - przekonywał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Marszałek Geblewicz wyjaśniał, że samorządy nie mogą przejść obok pomysłów na centralizację zarządzania LGD, który jest wręcz modelowym przykładem działania samorządu i przekazania kompetencji jak najbliżej obywateli.

Mimo zaproszenia - w dyskusji nie wziął udziału Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Podczas obrad nie było również przedstawiciela ministerstwa.