herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Konwent Marszałków RP widzi możliwość realnej współpracy z PFRON w realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” Program współpracy z Zarządami Województw w celu współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do dofinansowania w drodze konkursów organizowanych przez Zarządy Województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, polegające na uzyskaniu możliwości dodatkowego źródła finansowania wkładu własnego. Zaznacza jednak, że wątpliwości budzą zaproponowane kwestie formalno-prawne.

Marszałkowie proponują, aby w programie współpracy z PFRON wprowadzono procedury analogiczne do stosowanych przy współfinansowaniu wkładów własnych do projektów ze środków Funduszu Pracy, subwencji oświatowych lub innych źródeł środków publicznych.

 

Obecnie wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych mogą korzystać z wymienionych źródeł finansowania wkładu własnego i nie nakłada to na nich, ani na Zarządy Województw czy instytucje organizujące konkurs dodatkowych wymogów wdrożeniowych czy kontrolnych.

Kwestie te pozostają w gestii relacji wnioskodawca – instytucja przekazująca środki na wkład własny. W sytuacji tej ani Instytucja Zarządzająca, ani Pośrednicza RPO nie jest w ten proces zaangażowana.

Samorządy Województw deklarują także chęć współpracy z PFRON, np. poprzez umożliwienie udziału pracowników PFRON w spotkaniach z wnioskodawcami czy działania informacyjne dotyczące moż-liwości uzyskania wsparcia ze środków PFRON.