herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Bez aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych prowadzenie inwestycji prowadzenie inwestycji niezbędnych do wypełnienia dyrektywy unijnej w tej kwestii do roku 2021 może być znacznie utrudnione. Obradujący w Kołobrzegu Konwent Marszałków Województw RP apeluje o jak najszybszą aktualizację KPOŚK. Musi być ona zbieżna z tzw. Master Planem, by móc pozyskiwać fundusze pomocowe. - Prace opóźniały się na poziomie krajowym, a jesteśmy pod pręgierzem opinii publicznej. Stanowisko pokazuje pewien problem i stan faktyczny. – powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

 

 

 

 

 Aktualizacja Programu jest podstawowym elementem wdrażania postanowień dyrektywy Rady Europejskiej 91/271/EWG określającej wymagania dotyczące systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. Na tej podstawie opracowana została aktualizacja Master Planu, który przedstawia sposób osiągnięcia celu wskazanego w dyrektywie. Obecnie prowadzone są prace nad piątą aktualizacją krajowego dokumentu.

 

- Piąta aktualizacja KPOŚK umożliwi ostateczne przedstawienie rzeczywistych potrzeb i planów inwestycyjnych oraz ewentualnych braków niewskazanych w poprzedniej aktualizacji, biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych i najnowsze wytyczne w tym zakresie – czytamy w przyjętym stanowisku.

 

Konwent Marszałków Województwa RP zwrócił także uwagę, że do gmin został przesłany formularz o wpisywanie zadań inwestycyjnych niezbędnych do wykonania na terenie aglomeracji i wypełnienia wymogów unijnej dyrektywy do końca 2021 roku. Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji niezbędnych zadań na dzień 31 października 2016 roku. Uzyskane informacje będą decydowały o możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.

 

- W związku z wprowadzonymi zmianami w wielkościach i obszarach aglomeracji, które w V AKPOŚK mają przedstawiać stan z końca października 2016 r. zgodny z podjętą uchwałą, dla części aglomeracji wystąpią rozbieżności między danymi w Master Planie i V AKPOŚK. Rozbieżności te mogą uniemożliwiać ubieganie się o środki w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz RPO - brzmi dalsza część stanowiska.

 

W tej sytuacji Konwent apeluje, aby wyeliminować ewentualne rozbieżności pomiędzy aktualnymi danymi przedstawianymi do V aktualizacji KPOŚK, a danymi zawartymi w Master Planie.

 

 

Załączone pliki:
PlikRozmiarLiczba pobrańOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Druk nr 2 Stanowisko 29.pdf)Druk nr 2 Stanowisko 29.pdf285 kB6702016-11-29 10:54