herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

To już ostatnie trzy uderzenia laską marszałkowską marszałków na Pomorzu Zachodnim. W Kołobrzegu rozpoczęły się obrady III Konwentu Marszałków Województw RP. Tym razem wśród głównych tematów będą m.in. kwestie nowelizacji ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej oraz realizacji przez samorządy zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.


- Rozpoczęliśmy trzecie obrady Konwentu na Pomorzu Zachodnich, mówię to nie bez żalu, gdyż są ostatnie. Przejęliśmy laskę marszałkowską ze Śląska, a jutro przekażemy ją na południe. Wraca do Małopolski. Wierzę, że Pan Marszałek Krupa będzie nam dostarczał wielu inspiracji do merytorycznej dyskusji – przywitał uczestników Konwentu Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

 

Pierwszego dnia marszałkowie zajmą się m.in. wspomnianą już dyskusją na temat nowelizowanej ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej. Założenia ustawy przedstawi podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza.


W dalszej części omówione będą kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację przez samorządy województw zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego oraz organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2017 r.


W Kołobrzegu przedstawione będą również kwestie współpracy partnerskiej pomiędzy statystyką publiczną a samorządami, które omówi prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkurt. Rozmowy będą dotyczyły także ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego w administracji. Pierwszy dzień obrad podsumuje Debata Rzeczpospolitej poświęcona nowelizacji ustawy „Prawo Wodne”. Wydarzeniem towarzyszącym konwentu będą obrady plenarne Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP, które zdominują drugi dzień debaty