herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Zwiększającemu się deficytowi kadry medycznej w Polsce poświęcono część obrad drugiego dnia Konwentu Marszałków Województw RP w Szczecinie. W tej sprawie szefowie polskich regionów przyjęli kolejne stanowisko wskazując, że w obecnych realiach systemu ochrony zdrowia w Polsce będzie to jeden z głównych problemów tej sfery.

 

 

Marszałkowie przytoczyli przykłady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), z której wynika, że liczba praktykujących lekarzy w relacji do liczby mieszkańców jest w Polsce najniższa w całej Unii Europejskiej.

 

- Na 1000 mieszkańców przypada 2,2 lekarza, podczas gdy w Niemczech ta liczba wynosi 4, a w Grecji 6 lekarzy. W odniesieniu do liczby zatrudnionych pielęgniarek w Polsce wskaźnik ten wynosi 5,3 na 1000 mieszkańców, gdzie w Szwajcarii 17,4, w Norwegii 16,7, a w Niemczech 13. Wynika ona z wielu czynników między innymi z faktu migracji kadry - zaakcentowano w stanowisku. - Kwestia ta, budząca rosnące zaniepokojenie zarówno ustawodawców, jak również pacjentów oraz samych zainteresowanych czyli personel medyczny, warunkuje jednakże bezpośrednio bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski - czytamy w kolejnej części dokumentu.

 

Ponadto w przegłosowanym stanowisku marszałkowie województw uznali, że należy postawić m.in. na zwiększanie miejsc rezydenckich oraz limitów przyjęć na kierunkach lekarskich, a także tworzenie nowych wydziałów lekarskich na uczelniach. - Konwent Marszałków Województw RP, mając na uwadze znaczenie podniesionego zagadnienia, apeluje do Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa o podjęcie stosownych kroków - tak brzmi ostatni akapit przyjętego stanowiska.