herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

- Wysokość obecnie obowiązujących umów kontraktowych pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie i jest niedoszacowana - alarmowali podczas drugiego dnia samorządowego szczytu w Szczecinie marszałkowie województw. - Biorąc pod uwagę, że koszty udzielania świadczeń (leki, media) corocznie ulegają zwiększeniu, w drastyczny sposób powodują zmniejszanie przychodu jednostek. Wpływ na powyższe mają również wartość punktu oraz niska wycena świadczeń, które są nieadekwatne do faktycznie ponoszonych kosztów przez świadczeniodawców. Brak systematycznego, dostosowanego do realiów i potrzeb wzrostu kontraktów i wynikające bezpośrednio z tego faktu niewykorzystanie potencjału jednostek ochrony zdrowia, powodują przede wszystkim wydłużanie się listy oczekujących na świadczenia planowe oraz zwiększanie okresu oczekiwania – czytamy w dalszej części stanowiska przyjętego przez Konwent.

 

 

Jak wskazują uczestnicy obrad, wysokość obecnie obowiązujących umów kontraktowych pozostaje od kilku lat na tym samym poziomie i jest niedoszacowana.

 

- Według materiału przedstawionego przez ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła wzrost nakładów na ochronę zdrowia  w odniesieniu do PKB jest  planowany, ale niestety nie w przyszłym roku. Mam niejasność w kontekście tego, pan minister przedstawił opinii publicznej i wczorajszych wypowiedzi przedstawiciela ministerstwa, Piotra Gryzy, które padły podczas naszej debaty - mówił marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz. - Obecnie mamy nakłady sięgające  4,8  % PKB , a w planach nakładów na lata kolejne widzimy, że wprawdzie mają one wzrastać,  ale od poziomu 4,3 % PKB. Łatwo więc zauważyć recesję i obliczyć, że mówimy o uszczupleniu systemu o 4 mld zł. To są wnioski, jakie wyciągnęliśmy na podstawie danych przedstawionych przez ministra Radziwiłła. Wczoraj w Szczecinie wiceminister Piotr Gryza stwierdził, że uszczuplenia nominalnie nie będzie, więc być może jest to błąd na etapie opracowania dokumentów w ministerstwie zdrowia. Tym niemniej musimy dać wyraz swemu niepokojowi - dodał Olgierd Geblewicz

 

Szefowie polskich regionów ostrzegali, że koszty udzielania świadczeń (leki, media) corocznie ulegają zwiększeniu i w drastyczny sposób powodują zmniejszanie przychodu jednostek. - Wpływ na powyższe mają również wartość punktu oraz niska wycena świadczeń, które są nieadekwatne do faktycznie ponoszonych kosztów przez świadczeniodawców. Brak systematycznego – dostosowanego do realiów i potrzeb – wzrostu kontraktów i wynikające bezpośrednio z tego faktu niewykorzystanie potencjału jednostek ochrony zdrowia, powodują przede wszystkim wydłużanie się listy oczekujących na świadczenia planowe oraz zwiększanie okresu oczekiwania - podkreślali marszałkowie.

 

Ponadto w opinii sterników województw, podmioty lecznicze są ustawowo zobowiązane do udzielania świadczeń zdrowotnych i to często bez gwarancji uzyskania pełnej zapłaty z Funduszu. - Coroczne, niepełne finansowanie przez płatnika nadwykonań, które są przecież odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców oraz powszechnie znana praktyka niekorzystnego dla szpitali sposobu rozliczania nadwykonań, stanowi poważny problem - alarmowali uczestniczy samorządowego szczytu.

 

W tej sytuacji Konwent Marszałków Województw RP stoi na stanowisku, iż powinny zostać zweryfikowane zasady finansowania świadczeń przez płatnika, w szczególności w zakresie wysokości kontraktów oraz regulacji nadwykonań, stąd apel do ministra zdrowia o uwzględnienie stanowiska.