herb wzp

Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Zachodniopomorskie 2016

malopolskie lodzkie opolskie mazowieckie Pomorskie malopolskie podkarpackie Lubuskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie kielce lubelskie Wielkopolskie Dolnośląskie Śląskie

Marszałkowie Województw RP pochylili się nad sytuacją kadr medycznych. Szefowie polskich regionów zaniepokojeni obecną sytuacją pielęgniarek i położnych, przyjęli kolejne stanowisko „zdrowotne” - W obliczu narastających konfliktów pomiędzy partnerami społecznymi, których skutkiem mogą być strajki wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia, dostrzegamy konieczność podjęcia natychmiastowych działań mających na celu uporządkowanie systemu wynagradzania - argumentowali.

 

 

Do niepokojącej sytuacji może doprowadzić rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz rozporządzenie z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wprawdzie zapewniono w nim coroczny - do 2019 roku - wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł rocznie (tzw. 4 x 400), ale nie dla wszystkich. Podwyżka ta odnosi się jednak tylko do pielęgniarek i położnych, wykonujących świadczenia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia i nie obejmuje m.in. pielęgniarek zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy oraz innych grup pielęgniarek, których uposażenie nie jest finansowane ze środków NFZ.

 

- Istnieje pilna potrzeba regulacji w zakresie sytuacji różnych grup  pracowników medycznych, ze szczególnych uwzględnieniem pielęgniarek i położnych. Regulacja, o której mówimy, wymaga zwiększenia finansowania, niekoniecznie pochodzącego ze składek zdrowotnych. Trzeba docenić wszystkie grupy pracowników medycznych i znaleźć regulację adekwatną do problemu – mówił marszałek województwa opolskiego Roman Kolek.

 

W tej sytuacji szefowie polskich regionów wnoszą o rozważenie wszelkich możliwości zwiększenia nakładów na rzecz ochrony zdrowia w Polsce wobec ciągłego niedoszacowania tego sektora publicznego. W ocenie Konwentu niezbędne jest dołożenie wszelkich starań w celu poprawy sytuacji finansowej wszystkich pracowników ochrony zdrowia, których praca ma tak istotne znaczenie dla dobra wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Załączone pliki:
PlikRozmiarLiczba pobrańOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej pracowników ochrony zdrowia w tym pielęgniarek i położnych.pdf)Stanowisko w sprawie sytuacji finansowej pracowników ochrony zdrowia w tym pielęgniarek i położnych.pdf289 kB8412016-08-02 14:33